Ons bestuur bestaat uit:

Voorzitter Lidy Berbée
Alg. bestuurslid Marjan van den Bosch
Secretaris Ciska Robbemond
Penningmeester Diana Groot
Ledenadministratie Susan van der Linden
Wedstrijdsecretariaat Carolien Ruijgt
Opleidingen Claudia Reyman
Bestuur