Ons bestuur bestaat uit

Voorzitter Vacant
Secretaris Vacant
Penningmeester Sylvia Krijnen
Ledenadministratie Miren Langer
Wedstrijdsecretariaat Carolien Ruijgt
Alg. bestuurslid & vertrouwenspersoon Marloes Zonneveld
Alg. bestuurslid & vertrouwenspersoon Arianne de Schipper