Financiële verantwoording

De gymvereniging wil graag een financieel gezonde vereniging zijn. We maken geen winst en draaien kostendekkend. De begroting en de verantwoording worden elk jaar, aan het begin van het turnseizoen, op de jaarvergadering besproken. U krijgt een uitnodiging voor deze vergadering en we hopen van harte dat u bij deze vergadering aanwezig bent. Om de begroting sluitend te krijgen, moeten wij alle kosten die wij maken in onze contributie verrekenen.

Lidmaatschap

Bij inschrijving bent u een eenmalig bedrag van € 5,- verschuldigd. Dit bedrag wordt tegelijk met de eerste contributie in rekening gebracht. Dit bedrag wordt tegelijk met de eerste contributie in rekening gebracht. U bent dan tot wederopzegging lid.

Contributie

De hoogte van de contributie is o.a. gebaseerd op: de verplichte afdracht aan de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie), de contributie van de turnregio én de premie van de (aanvullende) ongevallenverzekering – deze verzekering is ook van toepassing wanneer kinderen meerijden met ouders of leiding naar wedstrijden of kamp e.d. De contributie is ook gebaseerd op de kosten van de zaalhuur, de leiding en het onderhoud van de turntoestellen. De hoogte van de contributie wordt aan het begin van het sportseizoen vastgesteld en tijdens de jaarvergadering goedgekeurd. Bij tussentijds lid worden, brengen we een evenredig deel van de contributie in rekening. Bij tussentijds opzeggen kunnen we geen restitutie verlenen.

De contributie bedraagt:Seizoen 2023-2024
Kleuters en peuters€ 147,00
Basisschool groep 3 t/m 8 + tieners€ 192,00
18 jaar en ouder€ 246,00
Work Out en Sportfit 50+€ 246,00
Voorselectie€ 192,00 + toeslag
Damesselectie€ 246,00 + toeslag

Verder rekenen we een toeslag van € 182,00 voor de (voor)selectieleden, dit is inclusief inschrijfgelden wedstrijden en extra trainingen in de vakanties. Voor de leden die zich hebben aangemeld voor de turnhaltrainingen wordt een toeslag van € 45,00 berekend. Eventuele kosten voor districtswedstrijden en het wedstrijdpaspoort zijn voor eigen rekening.

Automatische incasso

We werken graag met automatische incasso’s. U ontvangt een bericht dat de incasso van de contributie overgeschreven zal worden (na 1 oktober). Wij hopen dat uw saldo op dat moment toereikend is.

Als u liever zélf het bedrag overmaakt, brengen we een toeslag van € 3,- in rekening. Wij verwachten dat u het bedrag (contributie en toeslag) dan binnen 14 dagen na de jaarvergadering overmaakt op bankrekeningnummer NL56 RABO 0358200938 t.n.v. GV Schipluiden.

Informatie

Voor al uw vragen van financiële aard kunt u contact opnemen met onze penningmeester (penningmeester@gvschipluiden.nl).