Met dit Privacy Statement informeert GV Schipluiden u over de persoonsgegevens die GV Schipluiden verzamelt en/of gebruikt als gevolg van uw bezoek en gebruik van deze website.

Dit Privacy Statement is o.a. van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die GV Schipluiden verzamelt via deze website en op de verwerkingen van persoonsgegevens die GV Schipluiden verzamelt op andere manieren zoals het inschrijfformulier, aanmeldformulieren van activiteiten en wedstrijden. Dit Privacy Statement is niet van toepassing op de gegevens die mogelijk verzamelt wordt door andere diensten, waaronder websites van of beheerd door derden.

GV Schipluiden respecteert de privacy van bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die u vrijwillig aan GV Schipluiden verschaft vertrouwelijk worden behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de relevante privacyregelgeving stelt. Bij deze verwerking wordt niet gebruikgemaakt van geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Beeldmateriaal

GV Schipluiden maakt van bijna alle activiteiten en wedstrijden een verslag en foto’s. Een selectie van dit beeldmateriaal wordt op onze website geplaatst. Ook gebruiken we foto’s ter illustratie bij artikelen in de Schakel Midden Delfland of voor andere PR-activiteiten. Ook via onze Facebookpagina, Twitter & Instagram kunnen verwijzingen worden geplaatst naar berichten op onze website.

Nieuwe leden wordt op het inschrijfformulier gevraagd toestemming te verlenen om beeldmateriaal te mogen maken en te publiceren op onze website, in de regionale krant e.d.. Van bestaande leden hebben wij ook een toestemmingsformulier in onze administratie. Het AVG formulier kunt u ook [ HIER ] downloaden.

Leden van GV Schipluiden kunnen te allen tijde deze toestemming intrekken door dit aan te geven aan één van de bestuursleden of via het contactformulier op de website.

Gegevens die u aan GV Schipluiden verstrekt

GV Schipluiden verzamelt en slaat gegevens op waarvan u kiest om die op de volgende manieren vrijwillig GV Schipluiden te verstrekken.

Inschrijfformulier

GV Schipluiden verzamelt de volgende gegevens voor haar leden- en financiële administratie:

  • Naam
  • Adres en woonplaats
  • Telefoonnummer
  • Geboortedatum
  • Bankrekeningnummer

De ledenadministratie geschiedt digitaal via internet met een inlogwachtwoord met AllUnited van de KNGU. Voor het innen van de contributies wordt tevens gebruik gemaakt van dit programma.

De gegevens worden tot maximaal 2 jaar na het beëindigen van het lidmaatschap bewaard.

Contact- en inschrijfformulier

Als u het contactformulier invult, dan verwerkt GV schipluiden uw naam, e-mailadres en bericht ten behoeve van de beantwoording van uw bericht en eventuele verdere afhandeling. Bij de registratie als deelnemer aan een wedstrijd of andere activiteit via een inschrijfformulier worden uw naam, e-mailadres en eventuele telefoonnummer verwerkt. GV Schipluiden bewaart uw gegevens die zij in dit kader heeft verwerkt tot uiterlijk 1 maand na de wedstrijd of activiteit.

Nieuwsbrief

Een aantal maal per jaar stuurt GV Schipluiden een nieuwsbrief aan haar leden. Deze nieuwsbrief is ter informatie en gaat over het reilen  en zeilen van onze vereniging.

Cookies

GV Schipluiden verzamelt ook bepaalde gegevens met behulp van cookies die worden geplaatst bij uw bezoek aan deze website. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die een website op de harde schijf van uw computer of uw mobiele apparaat zet op het moment dat u de website bezoekt. Cookies bevatten informatie die kan worden geraadpleegd door de partij die het cookie heeft geplaatst, waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen de beheerder van de website zelf (‘first party cookies’) of een derde partij (‘third party cookies’).

U heeft zelf controle over cookies en kunt de plaatsing daarvan weigeren door de cookie-instellingen in uw browser aan te passen. De meeste browsers geven aan op welke wijze u de plaatsing van cookies kunt weigeren, op welke wijze u geïnformeerd wordt over een plaatsing van een cookie, en hoe u geplaatste cookies kunt verwijderen. Door de plaatsing van cookies te weigeren of geplaatste cookies te verwijderen, kan het echter zijn dat u deze website niet (volledig) kunt gebruiken.

GV Schipluiden maakt op de website gebruik van analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en in kaart te brengen, zodat de kwaliteit en/of de effectiviteit van de website kan worden verbeterd. Deze analytische cookies hebben een geldigheidsduur van maximaal 2 jaar.

Doeleinden

GV Schipluiden verwerkt uw (persoons)gegevens voor de volgende doeleinden:

  • het beantwoorden van vragen en het verstrekken van informatie.
  • het aanmelden van deelnemers bij wedstrijden en activiteiten waarvoor deelnemers zich middels de website hebben opgegeven.
  • het analyseren en in kaart brengen van het gebruik van de website zodat de kwaliteit en/of de effectiviteit van de website kan worden verbeterd.

Derden

GV Schipluiden zal de persoonsgegevens die via deze website over u worden verzameld niet verkopen aan derden dan wel op een andere wijze delen met derden.

Beveiliging

GV Schipluiden zorgt voor passende beveiligingsmaatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens die GV Schipluiden over u verzamelt via deze website. Vanwege het open karakter van het internet kan GV Schipluiden echter niet garanderen, ondanks een beveiligde verbinding tussen u en onze server, dat de onderlinge communicatie tussen u en de website dan wel de informatie opgeslagen op de website volledige bescherming genieten.

Uw privacyrechten

Als u in het kader van uw privacyrechten een verzoek bij GV Schipluiden wilt indienen, dan kunt u daarvoor contact met GV Schipluiden opnemen via het contactformulier op de website. GV Schipluiden streeft ernaar om binnen de daarvoor geldende wettelijke termijn op uw verzoek te reageren. Verder heeft u het recht om een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door GV Schipluiden als u van mening bent dat deze verwerking inbreuk maakt op de privacyregelgeving. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Over GV Schipluiden

GV Schipluiden is de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens met behulp van deze website.

Bij vragen of klachten over dit Privacy Statement kunt u contact opnemen met GV Schipluiden via ons contactformulier.

Aanpassen Privacy Statement

GV Schipluiden behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement aan te passen. Wijzigingen zullen op de website van GV Schipluiden worden gepubliceerd. GV Schipluiden raadt u aan om dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen om van eventuele aanpassingen kennis te nemen.

Dit Privacy Statement is laatst aangepast op in november 2021.