Voorselectie

Onze (voor)selectielessen zijn bedoeld voor kinderen, die een extra aanleg hebben voor turnen en die zelf graag beter willen leren turnen. Het doel van de lessen is dan ook om de kinderen steeds meer van het turnen te leren, maar daarbij staat het plezier van het kind voorop. Plezier in turnen is de beste motivatie om beter te worden!

In de voorselectie training worden de grondbeginselen van het turnen aangeleerd. Wij vinden het belangrijk dit te doen op een manier die jullie aanspreekt. Het is van belang de oefenstof aan te passen aan de mogelijkheden van de turnster.

Voor alle duidelijkheid: kinderen van onze selectielessen zullen nooit de nationale of internationale top halen, en daar trainen we dus ook niet voor. Onze vereniging vindt het niet verantwoord onze leden op deze manier te belasten en wij beschikken bovendien niet over de juiste faciliteiten.

De technische leiding beoordeelt, of ze een kind in aanmerking vindt komen om naar de voorselectie te gaan. Het kind en de ouders worden dan benaderd en gevraagd, of het kind dit wil en of het niet te druk voor het kind zal worden. Hierna komt het kind voor een proefperiode in de selectiegroep. In deze proefperiode wordt beoordeeld hoe snel het kind nieuwe dingen aanleert en hoe de motivatie van het kind is om nieuwe dingen aan te leren.

Aan de kinderen, die in de (voor)selectiegroep zitten, worden dus bepaalde eisen gesteld ( vaak aanwezig zijn, zelfstandig kunnen werken, als het mogelijk is aan de wedstrijden meedoen). Zit een kind eenmaal in de selectiegroep, dan worden de vorderingen goed in de gaten gehouden.

De selectieleiding kijkt aan het eind van het seizoen wie er het volgend seizoen nog lid kan blijven van de selectie, of dat het volgens de selectieleiding beter is om op recreatief niveau verder te turnen.

De voorselectie traint in de dorpshoeve, kijk in het lesrooster op welke dagen en tijden de voorselectie traint.

Damesselectie

 Het verschil tussen turnen en gymnastiek, is dat het turnen dieper in gaat op het technische vlak. Gymnastiek is vooral recreatief. Lekker aan de gang zijn. Bij het turnen wordt er wat meer van je verwacht. Om in de dames- en herenselectie te komen moet je gevraagd worden.

Bij de selectie hebben wij vervolgens een proefperiode, waarin wordt gekeken of het je het aan kan en in de groep past. De selectiegroep bestaat uit leden, die door de train(st)er zijn geselecteerd om getraind te worden met het doel deel te nemen aan georganiseerde wedstrijden. Daarnaast zal per lid gekeken worden of het haalbaar is aan de regionale turnwedstrijden mee te doen.

Voor alle duidelijkheid: leden van onze damesselectie zullen nooit de nationale of internationale top halen, en daar trainen we dus ook niet voor. Onze vereniging vindt het niet verantwoord onze leden op deze manier te belasten en wij beschikken bovendien niet over de juiste faciliteiten. Vooral staat het plezier in het turnen voorop. Plezier in turnen is een onmisbare motivatie om beter te worden!

Van alle selectieleden wordt een gemotiveerde inzet verwacht (vaak aanwezig zijn, zelfstandig kunnen werken, aan de wedstrijden meedoen). Zit je eenmaal in de selectiegroep, dan worden de vorderingen goed in de gaten gehouden. Een selectietraining begint altijd met een uitgebreide warming-up om alle spieren goed op te warmen. Tijdens deze warming-up komen ook diverse kracht- en lenigheidsoefeningen aan bod. Na deze warming-up wordt er pas getraind op de toestellen en/of speciale oefensituaties.

De selectieleiding kijkt aan het eind van het seizoen wie er het volgend seizoen nog lid kan blijven van de selectie, of dat het volgens de selectieleiding beter is om op recreatief niveau verder te turnen.

De damesselectie traint in de Dorpshoeve op, kijk in het lesrooster op welke dagen en tijden de damesselectie  traint.

De selectielessen zijn op uitnodiging!