Deze disclaimer bevat de voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van deze website. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Informatie op deze website

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen informatie, kan GV Schipluiden niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de informatie. GV Schipluiden aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met uw gebruik van de website, uw gebruik van informatie op deze website, de (on)bereikbaarheid van de website, of uw gebruik van andere websites die u bezoekt met behulp van links op deze website. Mocht u problemen ondervinden op onze website, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail zodat we dit zouden kunnen verhelpen.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website van GV Schipluiden staan links naar derden. GV Schipluiden is niet verantwoordelijk voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door GV Schipluiden niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken / intellectueel eigendom

Alle eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij GV Schipluiden. Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GV Schipluiden worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd.

Privacy Statement

U kunt het Privacy Statement van GV Schipluiden raadplegen voor meer informatie over de wijze waarop GV Schipluiden persoonsgegevens gebruikt die GV Schipluiden over u verzamelt aan de hand van uw gebruik van deze website. Het Privacy Statement bevat ook informatie over de cookies die op deze website worden gebruikt.

Wijzigingen

GV Schipluiden behoudt zich het recht voor de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen of te verwijderen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.